Otázne otázky v maturite z angličtiny 2018 - úrovne B1 a B2

Autor: Tomáš Gašparovič | 8.4.2018 o 17:11 | Karma článku: 3,55 | Prečítané:  1292x

Ako učiteľ angličtiny mám pocit, že niektoré otázky boli v Maturite 2018 z AJ otázne - to znamená, že správna odpoveď nezávisela len od znalosti jazyka. Cieľom blogu je podeliť sa o moje postrehy, nie iba kritizovať NÚCEM. 

Externá časť maturitnej skúšky má v živote angličtinára zaujímavé postavenie. Je to to, čoho sa vaši študenti najviac boja, to, na čo ich najviac pripravujete, to, čo nemôžete ovplyvniť. Aby študenti vedeli, čo majú čakať, robíte s nimi testy z predchádzajúcich rokov. Na nete sa dajú zohnať už od roku 2005, je ich dosť. Po pár rokoch slovenské maturitné testy poznáte skoro naspamäť.

Aj napriek tomu vás nové testy dokážu prekvapiť.

Tento rok ma v externej časti maturitných testov z anglického jazyka prekvapilo viac vecí ako po ostatné roky. Ba čo viac, tento rok išlo o veci, na ktorých študenti reálne prichádzali o body - a často nie pre nevedomosť. Externé časti maturitných testov vypracúva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, známy skôr pod skratkou NÚCEM. Jehom cieľom je merať vedomosti študentov - v tomto prípade z anglického jazyka. Nie je mi jasné, čo bolo merané v otázkach, ktoré sú predmetom blogu.

Tento blog som sa rozhodol napísať z dvoch dôvodov:

1. aby som prispel k verejnej a odbornej diskusii o niektorých aspektoch maturitných testov z AJ, lebo mám pocit, že takáto diskusia chýba

2. aby som sa vyventiloval a nevybuchla mi hlava

Cieľom blogu nie je kopať do NÚCEM-u. Veci, ktoré mi prekážali som im napísal e-mailom a ich komunikácia so mnou bola korektná a relatívne rýchla, aj keď mi nedali zapravdu. Tiež by som chcel oceniť, že svoj kľúč správnych odpovedí oproti pôvodnej verzii, ktorú mali učitelia k dispozícii v deň skúšky pomerne zásadne aktualizovali. Za NÚCEM mi odpovedala PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. jej odpovede som zapracoval do blogu.

Tiež netvrdím, že čakám, že sa s mojimi závermi všetci bezvýhradne stotožnia. Naopak, privítal by som diskusiu.

Učím na hotelovej akadémii, takže som v priamom kontakte s verziami testu B1 (nižšia) a B2 (vyššia). Tým sa chcem teraz venovať. Názory na verziu C1 možo napíšem inokedy.

Rozhodol som sa problémové otázky zoradiť podľa úrovní a v rámci nich podľa závažnosti problému. Test má 3 časti - Počúvanie, Používanie jazyka a Čítanie. Existujú dve hlavné verzie testu (je v nich len prehodené poradie odpovedí), použil som tie, ktoré sú prístupné na stránke NÚCEM-u, t.j. B1 verzia 5172 a B2 verzia 5200. Kľúče sa dajú stiahnuť ako spakovaný súbor.

 

Úroveň B1, verzia 5172:

 

B1; Čítanie, časť 3, otázka 55.

"The astronauts' daily hygiene includes a ______ ______ (2 words)."

Predmetná veta:

"After a quick rub down with a soapy cloth, the crew have breakfast and run through the jobs for the day with mission control."

Študenti mali odpovedať presne dvoma slovami, mohli použiť len slová použité v texte. V tomto cvičení nie je povedané, že existuje iba jedna správna odpoveď. Naopak, v otázke 58 bolo uznaných správnych odpovedí až päť.


Správna odpoveď: "soapy cloth". Podľa môjho názoru by mala byť uznaná aj odpoveď "rub down".

V odpovedi z NÚCEM-u mi bolo vysvetlené, že odpoveď "rub down" nie je možné uznať, pretože: "Sloveso rub down nemožno použiť ako podstatné meno, čo si vyžadovala položka. Ako podstatné meno by to muselo byť ako jedno slovo (rub-down), ale bolo potrebné doplniť dve slová."

V maturitnom texte bolo slovné spojenie "rub down" napísané ako dve slová a použité ako podstatné meno: "After a quick rub down with a soapy cloth..." - neurčitý člen "a" sa používa pred podstatnými menami, nie pred slovesami. Prídavné mená ako napr. "quick" modifikujú podstatné mená, nie slovesá - slovesá modifikujú príslovky, napr. "quickly".

Jasný je aj preklad do slovenčiny "Po krátkom vydrhnutí namydlenou handrou..." - vydrhnutie je podstatné meno, sloveso by bolo vydrhnúť. Ak by vo vete malo byť "rub down" ako sloveso, musela by znieť napr. takto "After the members of the crew quickly rub down with a soapy cloth, they have breakfast..."

Fráza "rub down" v spomenutej vete slovesom nie je a nemôže byť. Je bez najmenších pochybostí podstatným menom.

Ak sa NÚCEM rozhodol možnosť "rub down" neuznať iba preto, že sa domnieva, že ide o sloveso (a iný argument nepoužili), tak je nespochybniteľné, že sa mýli a študentom zobral bod bezdôvodne. V tomto prípade by mal bezodkladne svoju chybu napraviť.

Táto otázka je podľa jednoznačným príkladom neuznania objektívne správnej odpovede na základe objektívne nesprávnej argumentácie.

 

B1; Čítanie, časť 1, otázka 47.

V tomto zadaní mali študenti do textu na určené miesta dopĺňať vynechané vety, pričom mali k dispozícii viac viet ako možností.

Kontroverzná je predposledná veta. Teda kontroverzná nie je, aspoň podľa NÚCEM-u.

Tu je predmetná pasáž. Podčiarknutá je veta, ktorú mali študenti ešte predtým doplniť.

"Another thing I loved in NYC was visiting Times Square. I remember the old billboard with cartoons made with flashing lights. With my love of numbers as a kid, I was even more fascinated with the digital clock below the cartoon display, which ticked every tenth of a second. [47] ______________ It really was a great visit!"

Možnosti, ktoré dávali zmysel tu boli dve:

(B) I liked it so much that I begged my dad to drive by that sign twice! - a

(I) I promised my aunt and uncle I would be back soon.

 

Správna odpoveď je (B)

Napriek tomu značná časť študentov a väčšina nášho profesorského zboru vybrala ako odpoveď (I).

Argumenty boli jasné - veta rozprávania a ak zvolíme odpoveď (B), po sebe budú nasledovať dve vety ukončené výkričníkom: "I liked it so much that I begged my dad to drive by that sign twice! It really was a great visit!" Ak nepíšete nadpisy pre Nový čas, asi sa vám to bude zdať ako šialene zlý štýl.

NÚCEM tento rok použil na vytvorenie testu zdroje voľne prístupné na internete a uviedol linky, takže sa k pôvodnému neadaptovanému textu dá ľahko dostať (nie však priamo cez adresu, ktorú uviedli, len keď vyhľadáte názov textu a EzineArticles.com).

Všimnite si, že posledná veta v maturitnom teste ("It really was a great visit!") v pôvodnom článku nie je. Problém s dvoma výkričníkmi je teda niečo, čo vzniklo čisto na strane NÚCEM-u.

Aj ak by však NÚCEM záverečné zvolanie nedoplnil, veta " I promised my aunt and uncle I would be back soon." by sa aj tak dala použiť ako generický záver. Ak by táto veta nejakým spôsobom vyžadovala kontext - napr. "That's why I promised...," k chybám by nedochádzalo.

Je otázne, či bolo najrozumnejšie vybrať na adaptáciu text, ktorému chýba záver. Študentov učíme, že keď píśu slohové práce, majú ich ukončovať záverom. Voľba textu, ktorý bol ukončený náhle a umelo ich zmiatla.

 

B1; Počúvanie, časť 1, otázka  01 -

"Guiding Eyes for the Blind is ____________"

 

Áno, zvláštna bola už prvá otázka v teste. Do odpovedí sa totiž dostali možnosti:

(C) a school training guide dogs to help blind people - a

(D) a school for teaching guide dog’s skills

 

Správna odpoveď je (C).

Pozornejší si všimli dve veci. Že odpovede (C) a (D) znamenajú de facto to isté a že odpoveď (D) je jazykový paškvil.

Prečo je táto veta gramaticky nesprávna?

Ak by to bola škola, ktorá učí schopnosti patriace jednému vodiacemu psovi, musel by v nej byť neurčitý člen "school for teaching a guide dog’s skills," (veľmi zvláštna formulácia).

Ak by to bola škola, ktorá učí schopnosti patriace viacerým psom, bolo by to " a school for teaching guide dogs' skills," (menej zvláštne).

Ak by to bola škola, ktorá učí schopnosti, ktoré by vodiaci pes mal mať: "a school for teaching guide dog skills," (asi najlepšia možnosť).

Posledná možnosť je, že by tá škola učila vodiacich psov (nejaké) schopnosti " a school for teaching guide dogs skills," (veľmi všeobecné).

V odpovedi, ktorú som dostal z NÚCEM-u o možnosti (D) stálo: "Vzhľadom na jej formuláciu nie je možné ju chápať za rovnocennú informáciu so správnou odpoveďou 'C'...."

S tým sa dá súhlasiť. Na druhú stranu je na mieste otázka prečo sa NÚCEM rozhodol dať - DO ČASTI POČÚVANIE - otázku, ktorú je možné vylúčiť len pre jej gramatickú nesprávnosť, navyše na úrovni B1, navyše hneď v prvej otázke.

V princípe nemám nič proti tomu, aby to robili, ale myslím, že by mali študentov v zadaní informovaťť, že niektoré možnosti môžu byť nesprávne len preto, že sú formulované s gramatickou chybou.

 

Úroveň B2, verzia 5200

Na úrovni B2 väčšinu problémových otázok vyriešil aktualizovaný kľúč, ostala iba jedna.

 

B2; Čítanie, časť 3, otázka 78

"Surprising all the world, Ashe won the U. S. Open as a/an ______ (1 word)."

Študenti mohli použiť len slová použité v texte alebo z nich odvodené. V zadaní nebolo špecifikované, že existuje len jedna správna odpoveď. Bolo treba použiť jedno slovo.

Išlo o vetu:

"The training all came together in 1968, when the still-amateur Ashe shocked the world by capturing the U.S. Open title - becoming the first, and still the only, male African-American player to do so."

Správna odpoveď bola "amateur". Viacerí študenti odpovedali "African-American". Napísané so spojovníkom sa to počíta za jedno slovo a bolo v texte v tomto tvare pouźité ako podstatné meno "In 1963, Ashe became the first African-American to be recruited..." 

Najskôr som si myslel, že odpoveď neuznali preto, že mali pocit, že "African-American" sú dve slová - toto podľa všetkého nie je ich pravý dôvod a vzhľadom na ich odpoveď ohľadom "rub-down" si určite uvedomujú, že výrazy písané so spojovníkom sa počítajú ako jedno slovo.

Nie, pravý dôvod, pre ktorý odpoveď neuznali je ten, že "sa vyžadovalo (na úrovni B2) čítanie textu s porozumením. Z textu jasne vyplýva, že Ashe prekvapil svet tým, že vyhral šampionát ako amatér a nie preto, že ho vyhral ako Afro-Američan."

Znova je dobré zdôrazniť, že pri tomto type cvičení nie je určené, že študent má vybrať jedinú správnu odpoveď či najpravdepodobnejšiu z viacerých možností. Zadanie hovorí (ne)jasne "Complete the sentences 74 - 80 below, using the information from the text."

Dá sa teda povedať, že z pasáže "when the still-amateur Ashe shocked the world by capturing the U.S. Open title - becoming the first, and still the only, male African-American player to do so," JASNE vyplýva, že šokujúce bolo to, že bol amatér a súčasne z nej JASNE vyplýva, že fakt, že bol Afroameričan šokujúce nebolo?

Myslím, že nie. Ak niekto niečím odlišný niečo vyhrá ako prvý taký pred 50 rokmi a odvtedy to nikto podobný nezopakuje, asi bol fakt, že to vyhral niekto taký pre časť ľudí prekvapujúcim.

Nevidím preto rozumný dôvod možnosť "African-American" vylúčiť.

 

Tak, a to je všetko. V konečnom dôsledku vecí, ktoré na úrovniach B1 a B2 považujem za problematické, nebolo veľa - tri na úrovni B1 a jedna na B2. Je treba zopakovať, že NÚCEM viacero podobne problémových otázok už vyriešil a rozšíril kľúč správnych odpovedí.

Na druhú stranu si však myslím, že na úrovni B1 majú odpovede závisieť iba od znalosti jazyka. Nemali by nastávať situácie, keď študent síce rozumie, ale rozmýšľa, ktorú z dvoch prijateľných možností od neho NÚCEM očakáva. Rovnako by v cvičení, kde študenti majú správne odpovede vpisovať mali byť možnosti uznávané ak z textu jednoznačne nevyplýva, že sú nesprávne, nie naopak. Tiež si myslím, že v možnostiach odpovedí v častiach počúvanie a čítanie by nemali byť pravopisné chyby, ak na to študenti nie sú vopred upozornení. 

 

Ak máte na niektoré z týchto otázok iný názor ako ja, respektíve ak máte k tohtoročným maturitám z angličtiny nejaké vlastné postrehy, budem rád, keď sa o ne podelíte.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ROZHOVOR S DAVIDOM ENGELSOM - FÓRUM

Belgický historik: Čaká nás čo Rimanov v prvom storočí pred Kristom

K vláde majú prísť autoritárske režimy.


Už ste čítali?